Potřebujete poradit? Volejte:
241 485 797

Obchodní podmínky

I. Objednávka

Objednávka musí být vždy písemně potvrzena kupujícím. Musí mít veškeré identifikační náležitosti a musí být podepsána zodpovědnou osobou. Objednávku lze doručit e-mailem, faxem, poštou nebo osobně. U jednotlivých prvků je nutné označení kódovým číslem dle katalogu.

II. Cena

Veškeré uváděné ceny neobsahují příslušná zákonná DPH.

III. Platební podmínky

Kupující může zaplatit zboží těmito způsoby:

  1. v hotovosti při dodávce zboží
  2. bankovním převodem formou zálohové platby v celkové kupní ceně bez DPH s následným vyúčtováním a předem dohodnutou splatností. Neuhradí-li kupující zálohovou fakturu, není prodávající povinen v dohodnutém termínu zakázku realizovat a může prodloužit termín na dobu po uhrazení platby.

IV. Vlastnické právo

Vlastnické právo na zboží přechází na kupujícího dnem zaplacení celé kupní ceny a v případě fakturace připsáním celé částky na účet prodávajícího.

V. Termín dodávky zboží

Termín dodávky zboží je den předání zboží v místě realizace kupujícímu. Pokud nedojde k dodávce zboží ve stanoveném termínu, stanoví prodávající termín náhradní. Nejpozději však do 21 kalendářních dnů pod dohodě s kupujícím. Kupující se zavazuje při předání zboží poskytnout potřebnou součinnost. Pokud kupující tuto povinnost poruší a k dodávce zboží v dohodnutém termínu nedojde vinou kupujícího, kupující se zavazuje uhradit veškeré náklady spojené s přepravou a skladováním zboží.

VI. Doprava

Společnost ERGO INTERIER, s.r.o. nezapočítává dopravné do cen prodávaného zboží. V případě jednorázové dopravy a objednávky nad 150.000,- Kč bez DPH ale nabízí dopravné zdarma v Praze a okolí. V ostatních případech nabízí dopravné v ceně 14,- Kč za každý započatý kilometr.

Při nákupu libovolného modelu zdravotní židle Therapia, nabízíme dopravu přepravní službou po ČR zcela zdarma. 

VII. Nebezpečí škody

Nebezpečí za škody na zboží přechází na kupujícího v plném rozsahu okamžikem převzetí zboží a potvrzení dodacího listu zástupcem kupujícího.

VIII. Záruky a reklamace

Záruční doba počíná běžet po převzetí zboží kupujícím. Kupující je oprávněn reklamovat vady zboží v záruční době 2 roky. Společnost ERGO INTERIER, s.r.o. nabízí na některé vybrané komponenty záruční dobu 3–5 let.
Pro reklamace platí ustanovení § 422 a násl. Obchodního zákoníku.

IX. Podmínky zrušení objednávky

Potvrzená objednávka je závazná. Objednávku na typové prvky lze zrušit zaplacením částky, která činí 25 % z ceny objednaného zboží. U atypických prvků zakázkové výroby a objednaného zboží z dovozu objednávku nelze zrušit. Storno poplatek lze odečíst ze zálohové faktury. V případě, že je dohodnuta platba v hotovosti, kupující je povinen uhradit poplatek do 3 dnů od zrušení objednávky. V případě, že tak neučiní, zavazuje se zaplatit penále ve výši 0,1 % z celkové částky denně.

Platební podmínky

Noví zákazníci – první 3 odběry platí 50% zálohu z celkové ceny včetně DPH před dodáním proforma fakturou, nebo hotově v den dodání. Doplatek se hradí fakturou se splatností 10 dní. Další odběry jsou na fakturu, splatnost 10 dní.U zakázek většího rozsahu v prodejních cenách nad 200 tis. bez DPH dodavatel vyžaduje vždy zálohové krytí ve výši 50 %.

Proč si nákup u nás zamilujete i vy?

Na základě recenzí Google je s námi 94 % zákazníků zcela spokojeno.

Výrazné množstevní slevy

Pro kusový prodej nabízíme kupón na slevu na našem eshopu. Pro větší objednávky nám zašlete poptávku.

Showroom plný ergonomie

Zdraví našich klientů je pro nás na prvním místě. Přijďte se podívat k nám na prodejnu, jak ergonomické pracoviště můžete vytvořit.

Návrh kanceláře na míru

Nejste si jisti s rozvržením kancelářských prostor? Máme velmi mnoho zkušeností, které vám rádi předáme při návrhu kanceláře.

Prvotřídní výrobci nábytku

Sledujeme trendy v oblasti ergonomie abychom vám mohli nabídnout pouze ty nejlepší ověřené produkty.

Autorizovaný prodej a záruka

Prodáváme výrobky od renomovaných českých i světových výrobců s nadstandardní kvalitou a zárukou.

Nezávazná návštěva vzorkovny

Navštivte naši prodejnu, kde vám rádi předvedeme vzorníky našich dodavatelů. V případě větší objednávky vám zajistíme prohlídku i u výrobce.