Potřebujete poradit? Volejte:
241 485 797

Jak působí aktivní sed na židli Therapia?

Vydáno dne 25. 2. 2020 v 11:18

Zpracovala: Zuzana Beranová – fyzioterapeutka rehabilitace Zdravíčko Krnov

Cíl

Cílem mé práce je odpovědět na otázku, jaké účinky má AKTIVNÍ SED při každodenním dlouhém sezení a při dlouhodobém/několikaletém/provádění.
Aktivní sed je sezení při pracovní činnosti, které mění vzájemné postavení jednotlivých částí těla a současně ovlivňuje dýchání. Aktivní sed vznikl jako prevence škodlivých zdravotních následků dlouhého sezení v nesprávné poloze, např.u PC.

Kdo

V letech 2006–2009 byli podrobně pozorováni klienti rehabilitačního zařízení v různých věkových skupinách, kteří se 2× ročně podrobili podrobnějšímu přezkoumání zdravotního stavu (vzorek 10 osob). Hlavní zdravotní problém, který měli klienti společný, jsou bolesti v zádech a hlavy. Podrobným vyšetřením jsem zjistila, že mají všichni shodně zaměstnaní, při němž převažuje poloha v sedu, které trvá denně déle než 5 hodin. Jedná se o práci převážně kancelářskou, na PC apod. Změny na jejich pohybovém aparátu vykazují určitý stupeň adaptace na tuto polohu a s tím související změny různého stupně. Hlavní vysledované tělesné změny projevující se v různém stupni u všech klientů jsou:
 

Další převládající potíže:


Před změnou sedu vykazovala rehabilitace účinek různého stupně. U minimálně poloviny klientů přetrvávaly tzv. chronické bolesti. U poloviny klientů se podařilo zařadit do jejich života kompenzační prvky pohybové léčby, které u všech vedly k výraznému zvýšení odolnosti a zlepšení zdravotního stavu. U žádného klienta se ale nepodařilo vyřešit bolesti v zádech úplně. Nedošlo k výraznému snížení otoků nohou navzdory cílenému cvičení.

Příčinu si vysvětluji tak, že vliv dlouhého sezení v pasivních polohách utlumuje v celém organizmu většinu regeneračních pochodů, při sezení delším než 5 hodin nelze zcela vykompenzovat s tím související změny.
 

Nutnost změny

Klienti na mé doporučení využili nové alternativy řešení svých potíží – aktivní sed v souvislosti se zcela novým konceptem zónového sezení  židle THERAPIA, která jako jediná na trhu aktivní sed komplexně umožňuje.
Tomuto rozhodnutí předcházela pouze má osobní zkušenost a dále předpoklad, že z fyziognomie této židle se dají odvodit zásadní pozitivní vlivy na zdraví. Teprve sledováním v praxi se potom potvrdily následující závěry.
 

Zjištění

1.POSTUPNÉ ZVYKÁNÍ

Začneme od začátku, což je období, kdy si klient na novou židli zvyká a učí se na ni sedět a pracovat.
Jednoznačně se potvrzuje pravidlo, že ani dobrá věc nemusí dobře působit od samého začátku. Jisté nepohodlí a výrazná změna v postavení těla nejprve působily všem klientům problémy různého stupně. Proto jsem jim doporučila přesedat na novou židli pozvolna a čas strávený na ní postupně prodlužovat. Toto doporučení se maximálně osvědčilo a podařilo se předcházet problémům, které způsobuje:

  1. větší zatížení dolních končetin a to téměř o 30 %
  2. změna náklonu pánve, kdy se mohou projevit zkrácené svaly 
  3. zhoršená stabilita se projevila i na psychickém stavu, kdy vznikalo na počátku v kolektivu napětí – obzvlášť tam, kde změnilo sed více lidí najednou
  4. u některých klientů se objevily i pocity otlaků na hýždích vlivem tužšího sedadla 


Postupným zvykáním se stav výrazně zlepšil. Proto je nutné doporučit pozvolný přechod na nový způsob sezení a upozornit klienty na důležitou zásadní přestavbu celého těla spojenou s dočasným pocitem nepohodlí. Může se to projevit i jako přechodné zhoršení koncentrace. Toto „zhoršené “období trvá cca 6 týdnů. V průběhu prvních 6 týdnů už registrují klienti i pozitivní změny a u poloviny z nich se už v prvním měsíci zmírní bolesti v zádech a kloubů (kolena, kyčle).

2.ÚPRAVA PRACOVIŠTĚ

U poloviny klientů si změna židle vyžádala zvýšení stolu a změnu organizace pracovní plochy a osvětlení. Tyto změny vždy  přinesly lepší pracovní komfort. I přes počáteční nedůvěru během 1. roku sezení v aktivním sedu na židli THERAPIA  provedli tyto doporučené  změny všichni klienti.

Vysvětluji si to tak, že jejich „uzdravování“ zvýšilo jejich citlivost vůči škodlivých vlivům v prostředí a jejich chování je jen pozitivní odezvou na pozitivní změny. 

3.STAV PO 2 LETECH AKTIVNÍHO SEZENÍ

klient, 65 let

Zlepšení postavení hlavy a rukou, prohloubené hrudní dýchání. Ustoupilo brnění prstů a bolesti hlavy jsou o polovinu mírnější. Zlepšila se trofika hýžďových svalů . Zcela zmizely otoky nohou. Pacient se cítí méně unavený a má větší chuť do nových věcí. Neumí si přestavit sedět opět v pasivním sedu

klient,  46 let

Bolesti v zádech přetrvávají, ale změnil se jejich charakter. Nyní se projevují výše. Zmírnily se bolesti nohou a hlavy. Židli má rád a nechtěl by ji měnit. Cítí se na ní velmi pohodlně. Nedošlo k výrazným viditelným změnám držení těla. Klient má však pocit, že se mu lépe dýchá a nebolí ho břicho. V práci dostal hodně úkolů, protože změnil své postavení, a tak sedí ještě více. Začal víc chodit a méně jezdí autem.

klient, 45 let

Sedí celý den u PC. Bolesti v zádech nejsou tak časté a zmizely bolesti v kyčlích. Vydrží déle pracovat, ale daleko častěji také vstává a prochází se. Začal se více soustředit na to, v jakých polohách pracuje. Židli by už neuměl vrátit zpět.

klientka, 59 let

Zlepšené celkové držení těla, zejména prohloubení fyziologických zakřivení páteře. Občas jsou ještě bolesti v zádech, ale už nemá vystřelování bolesti do nohou. Přestala jí bolet kyčel. Velmi často se v práci postaví a projde, což nikdy předtím nedělala. Trpěla na vysoká krevní tlak, který se snížil, a mohly se tak snížit i dávky léků. Výrazně ustoupilo napětí v obličeji, snížila se svalová tuhost v oblasti hrudní páteře. Zlepšila se tělesná kondice, může chodit lépe do schodů, lépe se jí dýchá a není tak unavená. Do budoucna chce začít cvičit.
 

klientka, 57 let

Velmi dlouho si nemohla na nový sed zvyknout a měla potíže, projevující se jako bolesti v kyčlích. Její zdraví nebylo dlouhodobě dobré. V posledním půl roce se cítí mnohem lépe a přisuzuje to také změně sedu. Přestaly jí otékat ruce a ustoupily palčivé bolesti hlavy. Má pocit lepšího rozhodování a více si začala věřit. Získala vedoucí pozici na pracovišti.
Objektivně se zlepšilo dýchání do hrudníku a břicha. Nebolí nohy. Častěji v práci mění pracovní polohu a cítí se lépe. Z klientky vyzařuje klid a stabilita.
 

klientka, 50 let

Dlouhodobé přetěžování v práci a dlouhý sed vedl k výraznému poškození zdraví. V průběhu roku došlo k radikální terapii. Klientka zvládla tento životní úkol velmi dobře a v současné době rekonvalescence pozoruji daleko silnější a stabilnější bytost. Židle nezabránila nemoci, ale stačila klientku naučit pracovat s vlastní stabilitou a využít to v době léčení a rekonvalescence.


klientka, 46 let

Fyziologicky se výrazně upravilo držení těla, zmenšil se vazivový útvar v oblasti C-Th přechodu (klientkou označovaný jako „hrb na krku“). Výrazně se upravilo zatěžování páteře ve směru gravitace. Uvolnilo se napětí v oblasti paží a zmenšily se otoky paží. Nedostavily se obvyklé problémy v oblasti zažívacího traktu a částečně se upravila zácpa. Klientka se cítí lépe psychicky i tělesně a zlepšilo se její postavení v práci.
 

klientka, 36 let

Nedávno porodila dítě a celé těhotenství pracovala v sedu na Therapii. Přesto došlo ke snížení otoků nohou a zlepšila se trofika svalů DKK. Na židli se cítí velmi dobře a využívá ji i ke kojení. Navzdory „nepohodlí“ ji nebolí záda. Výrazně stabilnější osobnost a zvýšené sebevědomí je základním výsledkem aktivního sedu.


klientka,  31 let

Nejdůležitější změnou je zlepšené dýchání, uvolnilo se napětí na hrudní kosti a zásadně se změnilo postavení rukou, přestalo brnění prstů a bolesti hlavy. Klienta trpěla na výrazné otoky kotníků. Primárně vrozené oslabení lymfatického a žilního systému. Otoky se snížily na 50 % a výrazně se upravilo postavení palců vč. ustoupení bolesti. Bolesti v bedrech jsou minimální. Po roce se rozhodla chodit pravidelně cvičit a dále zlepšit svůj životní styl. Neumí si představit sedět na staré židli. Považuje změnu za významný osobní krok vpřed.


klientka 10 let

Sledujeme vývoj dědičné dispozice ke skoliose. Nejsou viditelné žádné známky nastupujících změn. Zlepšilo se soustředění a koncentrace na práci, možná také v souvislosti se změnou osvětlení. Dívka si začala ve sledovaném období udržovat svůj pracovní prostor v lepším pořádku. Začala sama spát ve svém pokoji, což byl v minulosti velký problém vycházející z pocitů strachu ze samoty. Souvislost se sezením v tomto případě nelze jednoznačně prokázat. Objektivně má velmi pěkné držení těla a správně rozloženou zátěž na ruce a nohy. Dokáže se předklonit a dosáhnout prsty na zem, sedí s nataženýma nohama v 90st.

 

ZÁVĚR

Protože se jedná o relativně krátkou dobu sledování malého počtu klientů, nelze prokázat příčinné souvislosti se změnou typu sedu.
PŘESTO JSOU PŘI AKTIVNÍM SEDU EVIDENTNÍ POZOROVATELNÉ POZITIVNÍ ZMĚNY V OBLASTI TĚLESNÝCH A DUŠEVNÍCH FUNKCÍ


Život, který žijeme se promítá i do našeho organizmu. Určitý životní řád předznamenává i řád uvnitř našeho těla. Svou únavu, špatnou náladu, nerozhodnost a nestabilitu vyjadřujeme ne jen chováním, ale také svým postojem a držením těla. Na nové držení těla si musíme zvykat a pocit této nové možnosti se musíme naučit přijmou a žít s ním v souladu. K tomu je potřebný čas, čas zrání tělesného i duševního a v procesu zrání je třeba si uvědomovat ,co se děje, kontrolovat odchylky a hledat cesty k jejich opětovnému narovnání a vyvážení. To je základní předpoklad dlouhověkosti a zdraví.

Aktivní sed a jeho představitelka, židle Therapia, jsou dobrým krokem pro všechny, kterým záleží na ochraně vlastního zdraví, a zásadním pro ty, kteří již pociťují následky dlouhého sezení.

Pokud se vám nedaří délku sezení při práci zkrátit, zkuste alespoň vědomě zmírnit jeho působení.

 

Zdroj: www.therapia.cz 

Sdílejte článek

Proč si nákup u nás zamilujete i vy?

Na základě recenzí Google je s námi 94 % zákazníků zcela spokojeno.

Výrazné množstevní slevy

Pro kusový prodej nabízíme kupón na slevu na našem eshopu. Pro větší objednávky nám zašlete poptávku.

Showroom plný ergonomie

Zdraví našich klientů je pro nás na prvním místě. Přijďte se podívat k nám na prodejnu, jak ergonomické pracoviště můžete vytvořit.

Návrh kanceláře na míru

Nejste si jisti s rozvržením kancelářských prostor? Máme velmi mnoho zkušeností, které vám rádi předáme při návrhu kanceláře.

Prvotřídní výrobci nábytku

Sledujeme trendy v oblasti ergonomie abychom vám mohli nabídnout pouze ty nejlepší ověřené produkty.

Autorizovaný prodej a záruka

Prodáváme výrobky od renomovaných českých i světových výrobců s nadstandardní kvalitou a zárukou.

Nezávazná návštěva vzorkovny

Navštivte naši prodejnu, kde vám rádi předvedeme vzorníky našich dodavatelů. V případě větší objednávky vám zajistíme prohlídku i u výrobce.